Nyheter

Stabilitet hos mjuka magnetiska material i ringinduktans

2021-09-08

Här diskuterar vi bara slutna magnetiska ringar, inte ihåliga magnetiska ringar och luftgap. När det gäller kondition vid hög temperatur måste det nämnas järnpulverkärnmaterialets magnetiska ring, som används för att limma ihop det magnetiska pulvret och formas med självhäftande material, och det finns många, många små luftspalter i mitten.


Luftgap finns eftersom de magnetiska egenskaperna hos limmaterial såsom hartser är ungefär desamma som hos luft. Detta innebär att ju mindre ferromagnetiskt pulver ringmaterialet innehåller, desto bättre temperaturstabilitet har induktorn.


Men jämfört med en ihålig induktor är kostnaden för en magnetisk ring med järnkärna högre. Manganzinkmaterial har ett speciellt högstabilt material, bred temperatur eller bredband. Om det krävs att den påverkas mindre av temperaturen beror valet av CORE på temperaturens inverkan på induktansen. Induktansen förändras inte mycket med temperaturen, vilket gör att CORE har bra temperaturstabilitet.


I detta dokument diskuteras temperaturstabiliteten för det mjuka magnetiska materialet i den magnetiska ringinduktorn, och några förslag ges för valet av det mjuka magnetiska materialet.